نی نی دومه منو اق بابا

چهار ماه نیم😍😍

سلام انار مامان سلام نفس کوچلو سلام  دختر نازم خداروشکر ویارم قطع شده روزهای خوبی رو باهم داریم پشت سر میزاریم 😁😁خداروشکر مریضیها تموم شد رفتم سنو همچی نرمال بود رفتم ازمایش غربالگری گفتن ازمایش با سنو نمیخونه دوباره رفتم سنو غربالگری اونم به صورت پیشرفته اقای دکتر مرادی نگاه کرده گفت یک دختر خوب سالم داری همچی نرمال نرمال  خداروشکر حالت خوبه وقتی گفتن ازمایش سنو نمیخونه و Dnt+ داری رفتم تو نت نوشت بود لوله های عصبی باز دیگه انقدر گریه کردم😢ولی بابا محسن بازم مثل یک کوه پشتم بود تو این شب روزها که حسابی سرش شلوغ همش دلداریم میگفت هیچی نیست حرص الکی نخور خلاصه با رفتن پیش سنوگراف خیال هممون جمع شد خداروشکر که حالت خوبه😍😍ولی خی...
24 اسفند 1396
1