نی نی دومه منو اق بابا

دختر برفی من

سلام دختر برفی من هروقت اسم مانلی میشندیدم قبلا یاد یک دختر تپل سفید میفتادم با لبای قرمز موهای طلای شاید وقتی دنیا بیای نه سفید باشی نه لب قرمز ولی برای من هرچی باشی زیباترین منتظر سالم دنیا امدنت دنیامون باتو رنگی میشه خانواده مون تکمیل میشه علیرضا اولین فرزندمون تو اخرینش هردو برام بزرگترین هدیه خداین  دوستت دارم 
26 فروردين 1397
1