نی نی دومه منو اق بابا

امدنت مبارک

کلم پیچ من دختر نازم الان درست ۳ماه ۱۷ روز از امدنت روی زمین میگذرد و واقع از امدنت خوشحالیم به زندگیمان رنگی دیگر دادی برایمان شادی اوردی شور و عشق دوچندان من بابا داداشی از بودنت بسیار خوشحالیم شما بسیار دختر خوبی هستی زردی شما با درجه کم بود و خداروشکر زود رفع شد با وزن ۳.۲۰۰و قد ۵۲دنیا امدی پوستی سفید لبان قرمز ناخنهای کشیده و بلند زیبای من ممنون که امدی ...
17 آبان 1397
1